Кира Ноир, Скарлетт Блум нар маш их галзуурах болно - 2022-04-05 00:20:04

Үргэлжлэх хугацаа : 08:04 Үзэл бодол : 2658 Ирүүлсэн : 2022-04-05 00:20:04
Тодорхойлолт : Төгсөлт. Төгсөлтийн цаг болж, Ниа, Скарлетт нар баяраа өргөн хүрээнд тэмдэглэхээр төлөвлөж байна. Эцэг эх нь амралтын өдрөөрөө төгсөлтийн баяраар явсан тул Оливер гэртээ бага зэрэг хөгжилтэй байхаар шийджээ. Аз болоход, Миа, Скарлетт хоёр нэг хуудсанд байгаа бөгөөд тэд бие биенээ олж хардаг., 2022-04-05 00:20:04
Хаягууд: